Levende Geschiedenis en Demonstraties

A.R.E.S (Artillerie, Ruiterij & Soldaten) is een multiperiod re-enactmentvereniging, aangesloten bij het Landelijk Platform Levende Geschiedenis. Wij beelden diverse periodes uit de militaire en civiele geschiedenis uit, met als focus het paard en de rijkunst door de eeuwen heen. Door deel te nemen aan historische evenementen met displays en demonstraties, geven wij het publiek een kijkje in de verschillende rollen die het paard in de geschiedenis gespeeld heeft: als oorlogspaard, rijpaard en werkpaard.

A.R.E.S (Artillery, Riders & Soldiers) is a multiperiod re-enactment group and member of the Dutch National Platform of Living History. We recreate various historical periods, focusing on the horse and the art of riding through the centuries. By participating in historical events and creating displays and demonstrations, we offer our audience a look at the various parts horses played in history: as warhorses, riding horses and workhorses.

Rijpaarden: het Hof van Versailles (1770-1780)

De Pruikentijd aan het hof van Versailles ten tijde van Koning Louis XVI: een onrustige periode in de Franse geschiedenis, waarin de kloof tussen de aristocratie en de gewone burgers, tussen extravagante rijkdom en extreme armoede, steeds groter werd. Dat leidde uiteindelijk tot de Franse Revolutie, waarbij Louis XVI en zijn vrouw Marie Antoinette in 1793 jammerlijk aan hun einde kwamen onder de guillotine.

Gelukkig gaat het er bij ons vrolijker aan toe; wij laten het hof van Louis XVI zien tijdens zijn hoogtijdagen. Versailles was een middelpunt van mode, cultuur, architectuur en de schone kunsten. Paardrijden had aan het hof in deze tijd niet uitsluitend militaire toepassingen, maar was tot een kunst verheven. Eén van de grondleggers van de klassieke rijkunst, François Robichon de la Guérinière (1688-1751), was Grande Écurie (hofstalmeester) aan het Franse hof en directeur van du Manège des Tuileries. Wij blazen de rijkunst van la Guérinière nieuw leven in.

Oorlogspaarden: de Rode Lansiers van Napoleon (1810 – 1815)

De Rode Lansiers, officieel het 2e régiment de chevau-légers lanciers de la Garde Impériale, waren Nederlandse cavaleristen in dienst van keizer Napoleon Bonaparte. Het regiment werd opgericht nadat het koninkrijk Holland geannexeerd werd door de Fransen. De Lansiers vormden een elite eenheid, geroemd om hun loyaliteit en dapperheid. Zij maakten deel uit van de campagnes in Rusland (waar zij zware verliezen leden), Duitsland en Frankrijk. Ook tijdens de beroemde slag bij Waterloo vochten zij voor Napoleon.

Onze Lansiers beelden het militaire rijden in de vroege 19e eeuw uit, dat gestoeld is op de principes van de Franse klassieke rijkunst. Ook wapenvaardigheid speelt hierbij een grote rol: de Lansiers moesten niet alleen vechten met lansen, maar gebruikten ook sabels, pistolen en karabijnen. Bij ieder wapen horen specifieke technieken, waar ook het rijden op aangepast moest worden.

Werkpaarden: Het Amerikaanse Westen (1880-1890)

Van het drijven van de kuddes vee over de prairies, tot het trekken van de wagens van de pioniers en het rondbrengen van post met de Pony Express: het paard is onlosmakelijk verbonden met het Wilde Westen. De grote afstanden en het vaak ruige terrein maakten de dieren tot onmisbare kameraden van de mensen die zich richting the frontier begaven.

Het trotseren van deze Nieuwe Wereld gaf gestalte aan een nieuwe vorm van rijden en andere vormen van tuigage. Net zoals de mustang ontstaan is uit het Iberisch paard, hebben de Amerikaanse rijstijlen ook hun wortels in de klassieke Iberische rijkunst. Wij vertellen u graag meer over de overeenkomsten en verschillen tussen het West-Europese en het Amerikaanse rijden en over wat voor vaardigheden een goed werkpaard moet beschikken. Daarnaast bekwamen wij ons ook in verschillende werktradities, zoals onder andere het koeiendrijven te paard.

Gallerij

Een impressie van onze uitbeeldingen en activiteiten.

Historische reproducties

Verschillende van onze leden zijn zelf actief in het reconstrueren van historische kleding, materialen en tuigage. Daarnaast hebben wij contact met verschillende handelaren en handwerklieden die zich specifiek richten op historische reproducties die met rijkunst te maken hebben, zoals bitten en zadels. Ergens naar op zoek? Stuur gerust een email, wij kunnen vast helpen.

Lid worden?

Interesse in onze activiteiten? Nieuwe (aspirant)leden zijn altijd welkom; affiniteit met paarden is wel handig. Binnen al onze uitbeeldingen zijn er echter ook genoeg mogelijkheden om te voet mee te doen. Leden zijn welkom om zich bij één of meerdere werkgroepen aan te sluiten.

Ben je ruiter en lijkt het je leuk om re-enactment met je paard te doen? Aspirant ruiters zijn altijd welkom om te informeren naar mogelijkheden om het ruiterteam te versterken. Wel hanteren wij een aantal eisen waaraan combinaties moeten voldoen, zowel in verband met de veiligheid als om authenticiteit te waarborgen. Daarnaast dienen de paarden qua ras/uiterlijk en grootte binnen het historisch plaatje van de uitbeeldingen te passen.